Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Toegestane maximumsnelheden voor voertuigen (binnen de bebouwde kom geldt voor alle motorvoertuigen altijd 50 kilometer per uur):

Voertuigcategorieën                                                    Buiten bebouwde kom   Autosnelweg

Personenauto, vrachtauto of trekker t/m 3,5 ton ttg:        100                                Geen, tenzij aangegeven

Personenauto, vrachtauto of trekker met
aanhangwagen t/m 3,5 ton ttg                                            80                                 100
Vrachtauto of trekker vanaf 3,5 t/m 7,5 ton ttg                  80                                   80
Vrachtauto of trekker van meer dan 7,5 ton ttg                 60                                   80
Vrachtauto met aanhangwagen of trekker met oplegger
vanaf 3,5 ton ttg                                                                  60                                   80

Bij een zicht van minder dan 50 meter door mist, regen of sneeuwval geldt op alle wegen een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur of een lagere snelheid indien aangegeven. Voor vrachtauto’s met een ttg van meer dan 7,5 ton geldt in die omstandigheid bovendien een inhaalverbod.

Bijzondere regels

  • Voor vrachtauto’s met een ttg van meer dan 3,5 ton geldt op autosnelwegen bij een snelheid van meer dan 50 km/u een minimale afstand tot de voorligger van 50 meter
  • Bij filevorming op de autosnelweg moet het midden van de weg worden vrijgehouden voor hulpverleningsvoertuigen
  • Rechtsaf door rood stoplicht toegestaan, mits aangegeven met groene pijl en overige verkeersdeelne- mers daardoor niet in gevaar worden gebracht
  • Minimale profieldiepte: 1,6 millimeter
  • Er geldt een nachtparkeerverbod voor vrachtauto’s met een ttg van meer dan 7,5 ton en vrachtauto/ aanhangwagencombinaties binnen de bebouwde kom vanaf 22.00 tot 06.00 uur, alsmede op zondagen en officiële feestdagen

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden

  • Bij ijzel, sneeuwblubber en gladheid door sneeuw, ijs of rijp mag een motorvoertuig alleen rijden met banden die aan de in de Europese Richtlijnen 92/23/EEG en 2005/11/EG vastgelegde normen voldoen (z.g. M+S banden).
  • Als door mist, sneeuwval of regen het zicht minder is dan 50 meter, mogen chauffeurs van voertuigen met een ttg >7,5 ton zich uitsluitend op de rechterbaan begeven.
  • Sneeuwkettingen zijn niet verplicht voorgeschreven, tenzij dit via borden is aangegeven. Sneeuwkettingen dienen te worden aangebracht op de banden van de aandrijfas. Maximaal toegestane snelheid met sneeuwkettingen is 50 kilometer per uur

Pech onderweg
Een op de autosnelweg defect geraakt voertuig mag slechts over de autosnelweg worden gesleept tot de eerstvolgende afrit. Tijdens het slepen dienen bij beide voertuigen de knipperlichten in werking te zijn. Een buiten de autosnelweg defect geraakt voertuig mag niet over de autosnelweg worden gesleept. Voor het bergen van voertuigen is een speciale vergunning vereist, aan te vragen bij een van de Duitse Straßenverkehrsbehörden.

Noodnummers
• Politie: 112 of 110
• Brandweer: 112
• Ambulance: 112

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in het IRU-boekje Truck parking areas 2009, te downloaden van of te bestellen via www.iru.org > Bookshop > Goods Transport > Practical documents.

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie
Informatie over de toestand van het Duitse wegennet, verkeerssituaties, rijverboden en alternatieve routes kan worden ingewonnen via de websites:

Een uitgebreid overzicht van de verkeerssituatie op het wegennet van de deelstaat Nordrhein- Westfalen geeft de website www.autobahn.nrw.de