Gevaarlijke stoffen

Als door mist, sneeuwval of regen het zicht minder is dan 50 meter, dienen chauffeurs van voertuigen geladen met gevaarlijke stoffen elk gevaar te vermijden en zo nodig naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats te rijden. Dit voorschrift geldt ook bij gladheid door sneeuw en ijzel.

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Er kunnen aanvullende bepalingen/vergunningen gelden voor sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link. Een aantal voorschriften in de Duitse Gefahrgut Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) is tevens van toepassing op grensoverschrijdend wegvervoer van gevaarlijke stoffen naar, van en door Duitsland verricht door buitenlandse bedrijven. Met name geldt dat voor het vervoer van stoffen genoemd in de tabellen 1, 2.1 en 2.2 van het GGVSEB waarvoor, al of niet boven een bepaalde hoeveelheid, een speciale vergunning is vereist, de zogenaamde Fahrwegbestimmung.
Deze speciale vergunning moet bij vervoer naar Duitsland worden aangevraagd bij de Straßenverkehrsbehörde, in wiens district de plaats van grensovergang is gelegen. Bij vervoer vanuit Duitsland bij de Straßenverkehrsbehörde in wiens district de plaats van lading is gelegen. Vervoer over de weg van deze stoffen kan alleen als de vervoerafstand in Duitsland minder dan 200 kilometer bedraagt. Bij langere afstanden dient het transport over het spoor of over water te worden afgewikkeld, tenzij het traject over het spoor/water dubbel zo lang is. Wegvervoer van Listegüter is alleen toegestaan over de autobanen. De route van het transport voor het stuk dat buiten de autosnelwegen plaatsvindt, wordt bepaald door de Straßenverkehrsbehörde en wordt in een vergunning vastgelegd.
Indien spoor/watervervoer niet mogelijk is, dient dat te worden aangetoond middels een verklaring van het Eisenbahn Bundesamt of van de Wasser- und Schifffahrtsdirektion.

Rijverboden
Zie de pagina over Feestdagen/rijverboden.