Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) maakt de Duitse wetgeving op het gebied van ontheffingverlening onderscheid tussen:

  1. Een voertuig dat de toegestane maximumafmetingen en/of de toegestane maximum-asdrukken of -gewichten in onbeladen dan wel beladen toestand overschrijdt. Zie toegestane maximummaten en –gewichten. In dit geval is zowel een ontheffing benodigd volgens § 70 StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) als een ontheffing volgens § 29 StVO (Straßenverkehrsordnung)
  2. Een lading die te lang, te hoog of te breed is, waardoor de normale toegestane afmetingen worden overschreden. Zie Toegestane maximummaten en -gewichten. In dit geval is alleen een ontheffing benodigd volgens § 46 StVO

Een ontheffing (eigenlijk een soort voertuigtoelating) volgens § 70 StVZO dient te worden aangevraagd door de eigenaar van het voertuig (of de fabrikant) bij één van de Regierungspräsidenten in Duitsland. Voor het voertuig dient een W.A.-verzekering te zijn afgesloten met een dekking van ten minste 25 miljoen euro per gebeurtenis. De dekking van schade aan personen en persoonlijk letsel is beperkt tot een bedrag van 4 miljoen euro per persoon. De ontheffingsaanvraag dient vergezeld te gaan van een fotokopie van de polis welke bij de Regierungspräsident achterblijft.

Een ontheffing volgens § 29 StVO of § 46 StVO kan bij vervoer naar Duitsland worden aangevraagd bij de Straßenverkehrsbehörde die het dichtst bij de plaats van grensovergang is gevestigd, of bij vervoer vanuit Duitsland bij de Straßenverkehrsbehörde die het dichtst bij de plaats van laden is gevestigd. Betreft het een transport over een afstand van meer dan 250 kilometer op Duits grondgebied en a) een breedte van 3 tot 4,20 meter en/of b) een hoogte van 4 tot 4,80 meter, dan kan een verklaring van geen bezwaar, de zogenaamde Bahnbescheinigung, van de Duitse spoorwegen worden verlangd, alvorens een ontheffing wordt afgegeven volgens § 29 of 46 StVO.

Voor transporten met een maximumbreedte van 3 meter, een hoogte van 4 meter, een gewicht van 41,8 ton of een lengte van maximaal 23 meter kan een duurontheffing worden afgegeven.

Rijverboden
Op autosnelwegen en Bundesstraßen geldt in het algemeen een rijverbod voor deze transporten vanaf vrijdag 15.00 uur tot maandag 09.00 uur. Daarnaast kunnen in samenhang met de afmetingen aanvul- lende rijverboden worden voorgeschreven, zodat het transport uitsluitend tussen 19.00/22.00 uur en 6.00 uur kan plaatsvinden. Bovendien zijn beperkingen opgelegd voor de zomermaanden en de dagen rond Pasen en Pinksteren. Nadere bijzonderheden worden in de verleende ontheffing vermeld.

Bepalingen tunnels/bruggen
Geen informatie beschikbaar.