Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Alle binnenlandse transportactiviteiten vallen onder de Duitse wet op de Omzetbelasting, ofwel de Umsatzsteuer Durchführungs Verordnung (UStDV). Nederlandse vervoerders die voor opdrachtgevers cabotagevervoer verrichten mogen volstaan met de vermelding van een bepaalde mededeling op de factuur. De vermelding van het Duitse BTW-identificatienummer van de opdrachtgever moet nog steeds worden opgenomen.
Als transporten worden uitgevoerd voor particulieren, dan draagt u de omzetbelasting zelf af. Daarvoor moet u eveneens een eigen BTW-identificatienummer aanvragen bij een Finanzamt. Voor Nederlandse vervoerders is dit het Finanzamt in Kleve, Emmericherstraße 182, D-47533 Kleve.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane maximummaten en -gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven zijn vrij overeen te komen.
Als vrachtbrief kan het beste de CMR-vrachtbrief worden gebruikt.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Duitsland 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een grensoverschrijdende rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Duitsland werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Duitsland binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen

  • Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in beginsel onderworpen aan de nationale Duitse bepalingen terzake, de Gefahrgut-Verordnung Straße (GGVS). Met name op het gebied van de persoonlijke uitrusting en de gevarenuitrusting kunnen deze bepalingen afwijken van het ADR. Op het gebied van de technische voorschriften van het voertuig kan bij cabotagevervoer worden volstaan met naleving van de betreffende bepalingen van het ADR.
  • Het vervoer van bederfelijke levensmiddelen in koel- en vriesauto’s is in beginsel onderworpen aan de nationale Duitse voorschriften ter zake. In de praktijk evenwel kan bij cabotagevervoer worden volstaan met naleving van de bepalingen van het ATP. Voor het vervoer van levensmiddelen in tanks dienen de voorschriften van de Lebensmitteltransportbehälter-Verordnung (LMTV) in acht te worden genomen. De tanks mogen niet voor andere goederen dan levensmiddelen worden gebruikt en moeten zijn voorzien van het opschrift ‘Nur für Lebensmittel’.
  • Voor het vervoer van levende dieren geldt de EG-Richtlijn inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal transport (EEG 77/485).

Verzekering
De ondernemer moet zich verzekeren tegen alle schades, waarvoor hij volgens de Duitse vervoercondities aansprakelijk is. Vóór aanvang van het eerste transport moet bij het BAG-filiaal te Saarbrücken (zie voor contactgegevens: Adressen) een bewijs worden overlegd van de afgesloten verzekering. Op het voertuig moet een kopie van de verzekeringspolis aanwezig zijn.
Exclusief voor leden van TLN Internationaal is het infoblad Cabotage in Duitsland gratis te downloaden van www.tln.nl > TLN Infobladen.