Afvalstoffenvervoer

Voor het vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen op Duits grondgebied moet de vervoerder over een speciale vergunning, de ‘Erlaubnis’ volgens §54 van het Kreislauf-Wirtschaftsgesetz (KrWG) beschikken. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van een Erlaubnis, is het overleggen van een bewijs van vakkennis. Daartoe moet een Duitse cursus worden gevolgd. Neele-Vat mag uiteraard als expediteur rijden zolang de vervoerder die wij inzetten wel een vergunninghouder is.

Voor het vervoeren van ongevaarlijke afvalstoffen op Duits grondgebied moet de vervoerder kunnen aantonen geregistreerd te zijn volgens §53 van het KrWG. Deze registratie, ‘Anzeige’ genaamd, kent ook voorwaarden die variëren per autoriteit. In het gunstigste geval hoeft er slechts een kopie van de Eurovergunning en van de inschrijving op de VIHB-lijst te worden overlegd.

In alle gevallen moet de voor het vervoeren van afvalstoffen gebruikte transporteenheid op Duitse wegen herkenbaar worden gemaakt met witte borden, waarin de letter A staat afgebeeld. Voorwaarden en procedures voor de transportonderneming bestaan naast de procedures vereist om het afval te mogen overbrengen.

Exclusief voor leden van TLN Internationaal is het infoblad Afvaltransport Duitsland gratis te downloaden van www.tln.nl > TLN Infobladen.