Tolwegen/heffingen

Vervoerbelasting

De LKW-Maut geldt voor voertuigen van 12 ton en meer toegestaan totaalgewicht.
In het onderstaande schema staan de toltarieven in eurocent per kilometer. Het te betalen toltarief is afhankelijk van het aantal assen van het voertuig of de voertuigcombinatie en van de emissiecategorie.

*) Uitsluitend door het Duitse Kraftfahrt Bundesamt (KBA) erkende roetfilters, voorzien van een ABE (Allgemeine Betriebs Erlaubnis) nummer, worden geaccepteerd. In de praktijk zijn dat in de regel de gesloten roetfilters. De halfopen filters zijn ontoereikend om aan de hogere euronorm eisen te kunnen voldoen.

Exclusief voor leden van TLN Internationaal is het infoblad Tol en Maut Duitsland gratis te downloaden van www.tln.nl > TLN Infobladen.