Milieuzones

Sinds 2008 zijn in diverse Duitse steden milieuzones (Umweltzonen) ingericht. Inmiddels hebben al een 50-tal Duitse steden een milieuzone, waarvan ruim 30 alleen nog maar zijn toegestaan voor voertuigen met een groene milieusticker (Umweltplakette). Een actueel overzicht van de invoering in de afzonderlijke steden en detailinformatie over de omvang van de Umweltzonen in al deze steden staat op: gis.uba.de/

Het begin van een milieuzone wordt met een verkeersbord met de tekst ‘Umweltzone’ aangegeven. Voertuigen die een milieuzone binnenrijden moeten zijn voorzien van een Umweltplakette. Bij overtredingen volgt een boete van 40 Euro en één strafpunt in het Duitse strafpuntensysteem.

Er zijn rode, gele en groene Umweltplaketten, afhankelijk van de emissienorm, waaraan het voertuig voldoet. In Duitsland zijn deze Umweltplaketten verkrijgbaar bij alle Zulassungsbehörden (zie www.kba.de >Zentrale Register>PDF-bestand AV1-Verzeichnis der Zulassungsbehörden) en Dekra- of TÜV- keuringstations. In Nederland verstrekken Dekra in Uden en TÜV-Nord in Vaessen milieuzonestickers. Uitvoerige informatie in het Nederlands is ook te verkrijgen via www.dekra.nl of www.tuev-nord.nl/

Met het oog op het milieu kent München bovendien een rijverbod voor vrachtauto’s >3,5 ton in het transitoverkeer. Binnen de ring van München is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Nadere informatie over het transitoverbod staat op www.strassenverkehr-muenchen.de
Exclusief voor leden van TLN Internationaal is onder Milieuzones in Duitse steden informatie beschikbaar via www.tln.nl > Onderwerpen > Planning en Bereikbaarheid > Rijverboden.
Informatie over milieuzones in Europa is beschikbaar via de link www.lowemissionzones.eu/. Informatie in het Nederlands staat onder het Nederlandse vlaggetje.