Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG. Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Duitsland, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten

 1. Hoogte: 4,00 m
 2. Breedte: 2,55 m
  • Koelvoertuig: 2,60 m
 3. Enkele as: 10,00 ton
  • Aangedreven as: 11,50 ton
 4. Tandem-as motervoertuig (met inachtneming van de maximale druk op de enkele assen)
  • Asafstand minder dan 1,0 m: 11,50 ton
  • Asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m: 16,00 ton
  • Asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m: 18,00 ton
  • Asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m, voorzien van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering: 19,00 ton
 5. Tandem-as aanhangwagen/oplegger (met inachtneming van de maximale druk op de enkele assen)
  • Asafstand minder dan 1,0 m: 11,00 ton
  • Asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m: 16,00 ton
  • Asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m: 18,00 ton
  • Asafstand vanaf 1,8 m: 20,00 ton
 6. Tridem-as (met inachtneming van de maximale druk op de enkele en tandem-assen)
  • Onderlinge asafstand niet meer dan 1,3 m: 21,00 ton
  • Onderlinge asafstand van meer dan 1,3 m tot en met 1,4 m: 24,00 ton
 7. Vrachtauto/trekker
  • Met 2 assen 12,00 m: 18,00 ton
  • Met meer dan 2 assen 12,00 m: 25,00 ton
  • Met meer dan 2 assen, waarvan de aangedreven as voorzien is van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering, 12,00 m: 26,00 ton
  • Met meer dan 3 assen, waarvan minimaal 2 gestuurd, en waarvan de aangedreven as voorzien is van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering, en waarvan de toegestane belasting, uitgaand van de afstand tussen het midden van de voorste en achterste as, niet meer bedraagt dan 5 ton per meter, 12,00 m: 32,00 ton
  • Met meer dan 3 assen waarvan 2 tandem-assen, waarbij de afstand tussen beide middelpunten minstens 4 m bedraagt, 12,00 m: 32,00 ton
 8. Aanhangwagen met 2 assen, 12,00 m: 18,00 ton
  • Met meer dan 2 assen, 12,00 m: 24,00 ton
 9. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie(*2)
  • Met 3 assen, 18,75 m(*3): 28,00 ton
  • Met 4 assen, 18,75 m(*3): 36,00 ton
  • Met 4 assen, 18,75 m(*3): 35,00 ton
  • 5 of 6 assen, 18,75 m(*3): 40,00 ton (*4)
  • Met 5 of 6 assen (3+2 of 3+3) in het gecombineerde vervoer (*1), 18,75 m(*3): 44,00 ton (*5)
 10. Trekker-opleggercombinatie met 3 assen, 16,50 m (*6): 28,00 ton
  • Met 4 assen (2+2) en een asafstand van tenminste 1,3 m, 16,50 m(*6): 36,00 ton
  • Met 4 assen (2+2)en een asafstand van tenminste 1,8 m, mits de aangedreven as voorzien is van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering 16,50(*6): 38,00 ton
  • Met 5 of 6 assen, 16,50 m(*6): 40,00 ton
  • Met 5 of 6 assen (3+2 of 3+3) in het gecombineerde vervoer(*1), 16,50 m(*6): 44,00 ton (*5)

Op de genoemde gewichten bestaat geen tolerantie. Bij overschrijdingen vanaf 2 procent worden boetes gegeven. Moedwillige overbelading wordt ook bij minder dan 2 procent bestraft.

*1) Met gecombineerd vervoer wordt bedoeld: vervoer van goederen in voertuigen of laadeenheden als containers en wissellaadbakken die in zijn geheel worden overgeladen, waarbij een gedeelte van het traject via spoor, binnenwaterweg of over zee plaatsvindt en het andere gedeelte via de weg.

*2) Vrachtauto-aanhangwagencombinaties voor het vervoer van auto’s mogen maximaal 20,75 meter lang zijn. De uitsteek van de lading aan de voorzijde mag maximaal 0,50-meter zijn, aan de ach- terzijde maximaal 1,50 meter. De hoogte mag maximaal 4,00 meter zijn. Een meetafwijking van 5 centimeter wordt geaccepteerd. Daarboven wordt een waarschuwingsboete (Verwarnung) opgelegd. Boven 4,20 meter zal zowel aan de chauffeur als aan de houder van het voertuig een boete (Bußgeld) worden opgelegd.

*3) De toegestane maximumlengte bedraagt 18,75 meter onder voorwaarde dat:

 • De parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant vande aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 meter
 • De parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 meter
 • Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de maximale lengte 18,00 meter.

*4) Het totaalgewicht van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 150 procent van het totaalgewicht van de vrachtauto.

*5) 44 ton is slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • In het gecombineerde rail-/wegvervoer: het traject vanaf het laad- of losadres tot aan het dichtstbijzijnde geschikte station.
 • In het gecombineerde binnenwater-/wegvervoer: het traject vanaf het laad- of losadres tot aan de binnenhaven, waarbij het totale traject over de weg niet meer dan 150 kilometer hemelsbreed mag bedragen
 • In het gecombineerde zee-/wegvervoer, waarbij de afgelegde afstand over zee minimaal 100 kilometer hemelsbreed moet bedragen: het traject vanaf het laad- of losadres tot aan de zeehaven, waarbij het totale traject over de weg niet meer dan 150 kilometer hemelsbreed mag bedragen

*6) De toegestane maximumlengte bedraagt 16,50 meter onder voorwaarde dat van de oplegger:

 • De afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 meter is
 • De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 meter
 • Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de maximale lengte 15,50 meter.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen ontheffing volgens § 46 StVO is benodigd indien het om deelbare lading gaat, waardoor alleen de toegestane lengte door een vooruitsteek respectievelijk een achteruitsteek wordt overschreden tot en met de volgende maxima (de overige afmetingen en gewichten dienen conform de voorschriften te zijn):

 • Aan de voorzijde: maximaal 0,5 meter (uitsluitend bij voertuigen hoger dan 2,5 meter)
 • Aan de achterzijde: maximaal 3 meter bij afstanden tot en met 100 kilometer in Duitsland
 • Aan de achterzijde: maximaal 1,5 meter bij afstanden van meer dan 100 kilometer in Duitsland

De totale lengte van het voertuig inclusief de lading mag echter niet meer dan 20,75 meter bedragen. Bij een dergelijk transport dienen de markeringsvoorschriften voor het voertuig en de lading in acht te worden genomen.
Wissellaadbakken en containers worden niet als lading beschouwd en mogen ook niet uitsteken.